Una din obligațiile unui antreprenor este realizarea inventarului anual.

Avand legatura cu cifrele pare ca este by default obligatia contabilului sa faca aceasta procedura.

Dar nu este asa.

Afla din acest articol cine, ce, de ce si cum trebuie sa faci inventarierea, pas cu pas.

Ce este inventarierea si ce vrea de la tine?

Legea prevede obligativitatea efectuării unei inventarieri anuale, și ori de câte ori survine necesitatea.

Inventarierea este necesară deoarece te ajută să stabilești situația reală si sa identifici eventualele erori.  Acest proces nu este doar o cerință legală pentru întocmirea situațiilor financiare, este, de asemenea, o oglindă a realitatii afacerii tale.

Important! Inventarierea patrimoniului firmei este o obligație prevăzută de OMFP 2861/2009. Neefectuarea inventarierii constituie contravenție conform Legii 82/1991, Art. 41, alin. 2, lit. d) și se sancționează cu amendă între 400 și 5.000 lei (Legea 82/1991, Art. 42, alin. (1)).

Cine face inventarierea?

Potrivit Legii contabilităţii 82/1991, sunt obligate să efectueze inventarierea:

 • Persoanele juridice (SRL, SA)
 • Persoanele fizice – PFA, PFI, CMI, II, IF.

Important!: Răspunderea pentru organizarea inventarierii revine administratorului firmei, titularului PFA, care are obligația legală de a stabili și de a efectua inventarierea, în baza unei decizii de inventariere.

În cazul entităților cu un număr redus de salariați, inventarierea poate fi efectuată și de către o singură persoană, iar atunci când nu există salariați, sarcina inventarierii revine administratorului societății. Totuși, inventarierea poate fi externalizata către o persoană juridică sau fizică.

Când se face inventarierea?

Ai obligaţia de a face inventarierea, in principal:

 • la începutul activităţii
 • cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar (de regulă la sfârșitul anului, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar). Deci, la 31 Decembrie 2023, ai obligatia sa faci inventarul pentru anul 2023. 
 • în cazul întocmirii situaţiilor financiare interimare destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar,
 • în cazul fuziunii sau al încetării activităţii,

Care sunt pasii pentru inventariere?

 1. Emiterea deciziei de inventariere de catre administrator, conform procedurii privind inventarierea, aprobate. Această decizie de numire trebuie să prevadă în mod obligatoriu următoarele elemente:
  1. componența comisiei (președintele și membrii comisiei);
  2. modul de efectuare a inventarierii;
  3. metoda de inventariere utilizată;
  4. gestiunea supusă inventarierii;
  5. data de începere și de terminare a operațiunilor de inventariere.
 2. Inventarierea efectiva, respectiv:
  1. Capital social, prin extras de la ONRC
  2. Imobilizările corporale (mijloace fixe si obiecte de inventar) se efectuează prin constatarea existenței acestora.
  3. Inventarierea numerarului prin numarare (casa) si extras de cont (banca).
  4. Clienti si furnizori prin confirmari de sold

Important!: Toate elementele inventariate se înscriu în lista de inventariere. Lista de inventariere este documentul care stă la baza inventarului. În baza informațiilor cuprinse în lista de inventariere se întocmește un proces-verbal de inventariere care va cuprinde: scurtă prezentare a diferențelor identificate, motivele diferențelor si propunerea pentru corecția diferențelor.

 1. Inregistrarea rezultatelor inventarierii. După realizarea inventarului se stabilesc diferențele (plusuri sau minusuri) se interpretează rezultatele (motivele diferențelor) si se realizează procesul verbal de inventariere. Eventualele nereguli trebuie justificate iar rezultatele, însoțite de justificări, sunt transmise in contabilitate pentru inregistrare si reglare a soldurilor astfel incat soldul scriptic trebuie să fie identic cu cel faptic.

Cam atat.

Desi pare complex, procesul de inventarie poate fi usor de gestionat si trebuie indeplinit pentru a evita amenzile. Totodată, efectuarea inventarierii este o procedură care te ajută să-ți menții afacerea curată și sănătoasă din punct de vedere financiar.

On short:

Inventarierea patrimoniului este o etapă esențială pentru orice antreprenor, cerută legal și necesară pentru a reflecta situația reală a afacerii.

Aceasta trebuie efectuată anual sau ori de câte ori e necesar, și este responsabilitatea administratorului firmei sau titularului PFA. Pentru entitățile cu puțini sau fără salariați, sarcina poate reveni unei singure persoane sau poate fi externalizată.

Procesul include

 • emiterea unei decizii de inventariere,
 • efectuarea inventarului efectiv (capital social, imobilizări corporale, numerar și clienți/furnizori), și
 • înregistrarea rezultatelor inventarierii.

Deși poate părea complex, cu o gestionare adecvată, acest proces devine simplu și ajută la menținerea sănătății financiare a afacerii, evitând amenzi între 400 și 5.000 lei.

Dacă procesul de inventariere ti se pare dificil sau time consuming, putem sa te ajutam.

Let us know.

Nu lasa inventarierea să devină o povară – scrie-ne și putem sa te ghidam în acest proces esențial.