In primul rand, ce este cazierul fiscal?

Cazierul fiscal este un registru care conține informații privind obligațiile fiscale ale unei persoane sau companii, precum și orice infracțiuni sau amenzi fiscale înregistrate împotriva acestora. Acest registru este gestionat de autoritățile fiscale din România și poate fi accesat doar de către autorități sau de către persoanele sau companiile în cauză.

De ce este important?

Informația din cazierul fiscal poate fi folosita si de alte instituții, cum ar fi banca, pentru a verifica daca persoana in cauza este eligibila pentru un anumit credit sau un împrumut. De asemenea, informațiile din cazierul fiscal sunt adesea utilizate de angajatori pentru a verifica informațiile de pe CV-ul unei persoane.

De asemenea, cazierul fiscal poate fi utilizat de către alți angajatori sau parteneri comerciali pentru a verifica dacă o persoană sau companie are o istorie bună de plăți fiscale și dacă sunt în regulă cu obligațiile fiscale. Acest lucru poate fi important pentru luarea unor decizii de afaceri sau pentru stabilirea unor parteneriate comerciale.

Ce informații se includ în cazierul fiscal?

In România, cazierul fiscal este un document care conține informații despre obligațiile fiscale ale unei persoane fizice sau juridice. Acesta include informații precum:

 • numele și adresa persoanei/companiei
 • numărul de identificare fiscala (CIF sau CNP)
 • datoriile fiscale restante
 • istoricul plăților fiscale
 • informații despre orice penalități sau amenzile aplicate
 • informații despre orice proceduri de recuperare a datoriilor fiscale în desfășurare.

Modificările valabile începând din acest an

Autoritățile au declarat că lista infracțiunilor și amenzilor care se înregistrează în cazierul fiscal nu a mai fost actualizată din 2015. În consecință, HG 1.568/2022 a fost emis pentru a adăuga infracțiunile și amenzile apărute in legislație începând din 2016. Acest act normativ va intra în vigoare la data de 29 ianuarie 2023.

Printre altele, în cazierul fiscal pot fi înregistrate infracțiuni precum:

 1. Legea prevenirii evaziunii fiscale
 • reținerea/încasarea și neplata impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă in termen de 60 de zile. In categoria impozitelor cu reținere la sursa intra, printre altele, impozitele si contribuțiile salariale, impozitul pe dividende/
 • Omisiunea evidențierii in actele contabile a veniturilor realizate
 • Evidențierea in acte contabile a cheltuielilor care nu au la baza operațiuni reale
 1. Legea Contabilității
 • nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal a situațiilor financiare interimare (Legea contabilității);
 • nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare interimare (Legea contabilității);
 • nedepunerea situațiilor financiare interimare (Legea contabilității);
 1. Codul de procedura fiscala
 • nedepunerea la termenele legale a declarației privind fișierul SAF-T (Codul de procedură fiscală);
 • depunerea incorectă sau incompletă a declarației privind fișierul SAF-T;
 • nedepunerea la termenele legale a declarației unice pentru persoanele fizice;
 • nerespectarea obligației de întocmire a dosarului prețurilor de transfer;
 • nerespectarea obligației de a prezenta dosarul prețurilor de transfer;
 • depunerea de declarații recapitulative incorecte ori incomplete;
 1. Legea prevenirii spălării banilor
 • nerespectarea obligației de depunere a declarației de beneficiar real;
 • neîndeplinirea obligației de raportare atunci când societatea a dezvăluit la nivel intern existența unor indicii sau certitudini despre faptul că o faptă sau o tranzacție a fost legată de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului;

Autoritățile au adus numeroase schimbări listei infracțiunilor și amenzilor care se înregistrează în cazierul fiscal. De asemenea, lista a fost simplificată din punct de vedere organizatoric, conținând doar două coloane: una cu descrierea infracțiunilor și una cu actele normative care le prevăd. Lista este inclusă în HG 1.000/2015, care a intrat în vigoare la sfârșitul lui decembrie 2015. Până acum, lista nu a mai fost modificată de atunci, deși au trecut șapte ani de la acea dată.

 

Image by pch.vector on Freepik